Thursday, 16 June 2011

Tam Otomatik - Kanatlı - Teleskopik Kapılar

Tam Otomatik - Kanatlı - Teleskopik Kapılar

Yatay Sürme Kapılar

Asansör teknolojisinin her modelinde son dönemde en çok kullanılan kapı modelidir. Elle açılan kapılara göre daha çok konfor bulunduran bir yapısı vardır. Yatay hareket eden sürme kapılarda elle herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Bu kapı modelinde hareket, kabindeki mekanizma sayesinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki Resim ’de çeşitli yatay kapı görünüşlerine bakınız.

Çeşitli yatay sürme kapı modelleri

Resim : Çeşitli yatay sürme kapı modelleri

Akıllı asansörlerin icadıyla kapılar, kabin katta olduğu zaman önüne gelindiğinde hareket sensörü yardımıyla otomatik olarak açılmaktadır. Böylece kata çağırma zamanı yarıya inmektedir. Zaman ve iş gücü kazancı sağlanmaktadır. Yatay sürme kapılar otomatik olarak çalıştıkları için yeni sistem ve eski sistem asansörlere hızlı uyum göstermişlerdir. Sisteme sonradan montajı yapılsa bile, gerekli boşluklara göre kanat sayısını değiştirerek gerekli adaptasyonu sağlamak mümkündür. Yatay sürme kapılar kanat yapısına göre ikiye ayrılır:

İki Kanatlı Kapılar

Yatay kapılarda tercih edilen kapılardır. Asansör modelinin gereği komple metalden, metal-cam karışımından ve komple camdan imal edilebilir (Resim 1). Model, binanın yapısına ve müşterinin isteğine bağlıdır. Panoramik asansörler ve hidrolik asansörlerde komple cam modelleri iş merkezlerinde kullanılmaktadır. Kapıların mekanizma kısımları metalden olmaktadır (Resim 2).

(a) Normal kapı mekanizması(b) Kavisli kapı mekanizması

Resim 2: (a) Normal kapı mekanizması(b) Kavisli kapı mekanizması

İki kanatlı kapılarda, kanatların hareketleri kontrol altında olmalıdır. Asansörlerde, önemli olan yolcu güvenliğidir. Kapının çalışma mekanizması insan güvenliğini ön planda tutacak şekilde yapılır. Kapının açık ya da kapalı olması durumu sensörlere bağlıdır. Kapı kanatlarını hareket ettiren mekanizma, sensörlerin sinyallerini kumanda sistemi ile işleyerek hareket sağlar.

Camdan yapılmış asansör

Resim 1: Camdan yapılmış asansör

İki kanatlı kapılarda iki değişik kapı açma modeli uygulanır;

* Merkezden açılan kapılar (Resim a)
* Teleskopik açılan kapılar (Resim b)

Merkezden açılan kanatlı kapıların üstten görünüşü

Resim (a)(b): Merkezden açılan kanatlı kapıların üstten görünüşü

İki kanatlı yatay sürme kapılarda merkezden açılan kapı modeli tercih edilir. Diğer modele göre insan trafiğinde hızlı açılıp-kapama sağlamaktadır. Yukardaki Resim ’te iki kanatlı kapıların üstten görünümlerini inceleyiniz.

Merkezden açılan iki kanatlı kapılar

Resim : Merkezden açılan iki kanatlı kapılar

Teleskopik açılan modelinde de açılan kanatlar yer kaplamaktadır. Ancak merkezden açılan kapılarda kasanın her iki yanında kanat boşluğu gerekmektedir. Merkezden açılan kapılarda tek yönlü hareket olmasına rağmen teleskopik açılan kanatlı kapılar sağdan teleskopik ya da soldan teleskopik olarak açılır. Hangi yönde açılırsa açılsın kanatlar toplanarak hareket eder. Açılma anında ileri olan kanat geride olan kanatın yanına gelirken belirli bir noktadan sonra beraber geriye doğru açılır. Kabin kapısı açılırken kat kapısı da beraber açılabilmesi için bıçaklı bir sistem kullanılır. Bu bıçak sayesinde kat kapıları kabin kapısı ile beraber açılır. Kabin kapısı kapanırken ve kabin katta ayrılırken kat kapısı kapatıcı sayesinde (door closer) kapı ağırlığı kapanmaya yardımcı olur. Kat kapısının kapatılması için motorlu bir mekanizma kullanılmaz. yukardaki Resim ’da merkezden açılan kapıların örneklerine bakınız.

İkiden Çok Kanatlı Kapılar

İki kanatlı kapı yapısını içinde barındırır. Ancak kanat sayısının artırılması ile elde edilir. Bu kanatlar ölçü olarak aynı genişlikte olur. aşağıdaki Resim ’de ikiden çok kanatlı kapıların üstten görünüşüne bakınız.

Teleskopik açılan kanatlı kapıların üstten görünüşü

Resim : Teleskopik açılan kanatlı kapıların üstten görünüşü

Kapı kanatları orantısal olarak gözükmesi istenir. İkiden çok kanatlı otomatik kapılarda mekanizma sistemindeki değişikliklerle kanat sayısı arttırılabilir. Kanat sayısı kaç tane olursa olsun hareketleri uyumlu ve birbirini tamamlar şekilde olmalıdır. Çok kanatlı otomatik kapılarda açılma iki şekilde olmaktadır:

* Merkezden açılan teleskopik kapılar (Aşağıdaki Resim )
* Diğer kapılar

Merkezden açılan ikiden çok kanatlı teleskopik kapı

Resim : Merkezden açılan ikiden çok kanatlı teleskopik kapı

Tam Otomatik Kapı Parçaları

Tam otomatik kapıların çalışmasını sağlayan parçaları tek tek anlamaya çalışacağız. Bu parçaların bazıları görünür kısımlarında yer alamasa da her biri kendi yerinde önemlidir. Parçaların birbiriyle olan ahengi önemlidir. Yoksa ya kapınız açılmaz ya da kapanmaz.

Asansör kabininde çalışma yapacağınızdan çalışma alanınızdaki güvenlik kurallarına mutlaka uyunuz. İnsanların hayatını tehlikeye atmamak için geçici çözümlerle tamirat yapmayınız. Asansörleri geçici olarak hizmete almayınız.


Tam Otomatik Kapı Parçaları »» Kapı Kilidi
Askı Makaraları
Kapı Motoru
Kapı Ağırlık Halatı
Kapı Eşik Rayı
Işık Barajı (Fotosel)
Fiş-Kontak Sistemi

Tam Otomatik Kapıların Ayarları

Tam otomatik kapı kanatları sağdan; 1 düşey 1 yatay olmak üzere 2 ayar vidası ile ve soldan; 1 düşey 1 yatay olmak üzere 2 ayar vidası ile tutturulmuştur. Kabin kapısı yerine monte edildikten sonra bu sağ ve sol ayar vidaları ile gerekli ayarlama yapılmalıdır. Bunun için kapı meksefelerindeki gevşeklik giderilinceye kadar vidalar sıkılır. Ayarlama çok özel bir durum olmadıkça genellikle asansör ilk işletmeye alınırken yapılır ve bir daha ayar gerekmez. Vidaları sıkarken alyen anahtar takımı kullanılır.


Asansörlerde Kapı Çeşitleri»» Elle Açılan Elle Kapanan Kat Kapısı
Yatay Sürme Kapılar "Teleskopik"
Düşey Sürme Kapılar
Katlanır Kapılar-Kabin İç Kapısı
Çarpma Kapılar - Yarı Otomatik Kat Kapısı

No comments:

Post a Comment